Information om föredragshållarna

Peter Sylwan

Peter är agronom, vetenskapsjournalist, och ledamot av Kgl. Skogs- och Lantbrukskademien. Han har arbetat med både radio, Tv, fack- och dagspress och på Institutet för Framtidsstudier. Nu arbetar han tillsammans med en annan KSLA ledamot – Göte Bertilsson – på en bok om framtidens hållbara jordbruk.

Thomas Kätterer

Thomas är professor i systemekologi vid Sveriges Lantbruksuniversitet. Han har en bakgrund som agronom, markvetare, miljövetare och ekolog. Hans forskning handlar främst om kol- och kvävecykeln i terrestra ekosystem, särskilt hur skötselmetoder inom jordbruket påverkar miljön och klimatet och hur livsmedel, fibrer och bioenergi kan produceras på ett hållbart sätt.

Jessica Johansson

Jessica arbetar med Vinnova projektet ”Svensk kolinlagring” som drivs av MiljöMatematik. Projektet syftar till att hejda klimatförändringarna, genom att binda in koldioxid från atmosfären till jordbruksmark, där den gör nytta för jorden, jordbrukaren och svensk matproduktion.

På kort sikt är målet med projektet att komma igång med kolinlagring på gårdar som kan följas upp och mätas under 2020. Via en plattform ska det gå att se vilka gårdar som lagrar in kol, och följa utvecklingen med innovationen under 2020 och köpa första kolinlagring 2021.

Föredragshållarnas presentationer.

Tillbaka till startsidan.